Santa Creu i Sant Pau Hospital

Main facade of Santa Creu i Sant Pau Hospital View of Santa Creu i Sant Pau Hospital from a side street
Pavilions of Santa Creu i Sant Pau Hospital Colourful roofs of Santa Creu i Sant Pau Hospital
Colourful roofs of Santa Creu i Sant Pau Hospital